Khóa học dành cho chuyên viên phân tích nghiệp vụ – BA

Số tiết: 12

Thời gian 1 tiết: 120 phút

Số phần: 3

Phương pháp học: Trực tiếp trên lớp, tương tác giảng viên / Online

Địa điểm học: Trung tâm / Online

Khóa học chuyên viên Phân tích nghiệp vụ cơ bản cung cấp các kỹ năng cần thiết để giúp bạn trở thành nhà phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc tại các công ty phần mềm, các doanh nghiệp.

Đây là vai trò cầu nối giữa khách hàng và nhóm phát triển nên luôn đóng vài trò quan trọng và được tín nhiệm rất cao. Chính vì thế vài trò này cũng giúp các bạn có được sự tôn trọng và có mức lương khá tốt.

khóa học BA

Khóa học phân tích nghiệp vụ BA

Các kỹ năng chính trong khóa học

 • Khái niệm và các kiến thức cần thiết về BA
 • Làm việc với các đối tượng khác nhau trong dự án
 • Xác định các vấn đề và cách giải quyết
 • Phân tích, làm rõ các yêu cầu
 • Đề xuất giải pháp và làm rõ lợi ích của các giải pháp
 • Xây dựng tài liệu cho dự án

Kết quả đạt được của học viên

 • Nắm vững các kiến thức và kỹ năng của BA
 • Sẵn sàng tham gia vai trò Phân tích nghiệp vụ trong ngành phần mềm

Đối tượng học

 • Dành cho bạn thích tìm tòi cái mới và thích giao tiếp, chịu được áp lực
 • Nghiêm túc với việc học tập và mục tiêu rõ ràng
 • Có trách nhiệm với công việc và dự án
 • Các bạn đang làm Tester, Comtor ,Dev muốn chuyển sang làm BA
 • Các bạn làm IT muốn chuyển sang làm BA
 • Các bạn sinh viên năm 3,4 muốn chuẩn bị kiến thức về BA

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức về phát triển phần mềm là lợi thế
 • Giao tiếp được bằng tiếng Anh là lợi thế lớn,
 • Nếu không có ngoại ngữ bạn có thể làm BA thị trường VN
 • Kỹ năng giao tiếp …

Giảng viên

Giảng viên có trên 15 năm kinh nghiệm đang làm việc trong lĩnh vực BA/ manager BA  tai các công ty phần mềm lớn

Nội dung khóa học

Khóa học chuyên viên phân tích nghiệp vụ cơ bản trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng cốt lõi về phân tích nghiệp vụ, hiểu được vai trò và trách nhiệm của một chuyên viên BA và có định hướng rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp của mình trong nghề BA.

BuổiNội dung
Buổi 1 & 2
 • Giới thiệu chung
 • Vai trò của BA
 • Lộ trình nghề nghiệp
 • Giới thiệu các mẫu sản phẩm đầu ra của BA
 • Kỹ năng, kiến thức cần thiết cho BA
Buổi 3 & 4
 • Ma trận kỹ năng cần thiết dành cho BA
 • Kiến thức cần thiết dành cho BA
 • Thực hành
 • Quy trình phân tích thiết kế
 • Thực hành
Buổi 5 & 6
 • Khơi gợi yêu cầu (Elicitation)
 • Thực hành
 • Phân tích yêu cầu
Buổi 7 & 8
 • Thiết kế chức năng và giao diện ( sử dụng công cụ Microsoft Visio hoặc Excel để vẽ chức năng giao diện API)
 • Thực hành
Buổi 9 & 10
 • Viết tài liệu yêu cầu
 • Mô hình hóa và viết tài liệu yêu cầu ( sử dụng công cụ Microsoft Visio hoặc Excel để vẽ quy trình mockup, prototype)
Buổi 11 & 12
 • Trao đổi thông tin của BA
 • Kiểm tra yêu cầu
 • Thực hành
Buổi 13 & 14
 • Quản lý yêu cầu
 • Quy trình quản lý yêu cầu
 • Phân tích và quản lý yêu cầu thay đổi
 • Thực hành
Buổi 15 & 16
 • Sẵn sàng vào dự án
 • Thực hành
 • Bài tập cuối khóa
 • Thực hành và phỏng vấn
 • Tổng kết
5/5 - (2 bình chọn)
Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone Icon Zalo