Khóa học luyện thi chứng chỉ ISTQB Advanced

Số tiết:

Thời gian 1 tiết: 120 phút

Số phần:

Phương pháp học: Offline tại Trung tâm/ Online

Địa điểm học: Trung tâm/ Online

ISTQB Advanced Level (CTAL) mang đến nhiều thử thách hơn và thường hướng đến những người kiểm thử đã có nhiều kinh nghiệm. Nó đánh giá kiến ​​thức của bạn về các quy trình và các khái niệm kiểm thử nâng cao, chẳng hạn như thiết kế kiểm thử hộp đen hoặc trắng và phương pháp kiểm thử Agile. Ngoài những điều cơ bản, bạn cũng sẽ cần thể hiện kiến ​​thức về các công cụ và kỹ thuật như kiểm thử tự động hóa (bao gồm cả kiểm thử theo hướng dữ liệu) và kiểm thử hiệu suất. 

Cấp độ này bao gồm 3 mô-đun:

 • Test Manager (CTAL-TM)
 • Test Analyst (CTAL-TA)
 • Technical Test Analyst (CTAL-TTA)

Khóa học ISTQB Advanced dành cho ai?

 • Khóa học tester này phù hợp với người kiểm thử có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm, bao gồm người kiểm thử, nhà phân tích, kỹ sư, chuyên gia tư vấn kiểm thử, người quản lý, người kiểm thử chấp nhận người dùng và nhà phát triển phần mềm. 
 • Khóa học cũng phù hợp cho những người muốn hiểu biết sâu sắc về kiểm thử phần mềm, chẳng hạn như: quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý phát triển phần mềm, nhà phân tích kinh doanh, giám đốc điều hành CNTT và tư vấn quản lý. Những người tham gia vào cấp độ chứng chỉ này trước tiên phải vượt qua bài thi chứng chỉ ISTQB Foundation.

Khóa học ISTQB Advanced Test Manager

 Kết quả sẽ đạt được sau khóa học

 • Quản lý dự án bằng cách đạt được sứ mệnh, mục tiêu, quy trình kiểm thử được thiết lập cho công ty, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và quản lý việc xác định, phân tích rủi ro và sử dụng kết quả để kiểm tra đánh giá, lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát.
 • Tạo và thực hiện một kế hoạch kiểm thử phù hợp với chính sách của công ty và chiến lược kiểm thử
 • Đạt được các mục tiêu của dự án thông qua việc giám sát và kiểm soát liên tục các hoạt động kiểm thử
 • Đánh giá và báo cáo tình trạng kiểm thử cho các bên liên quan của dự án một cách kịp thời.
 • Xác định các khoảng trống về kỹ thuật và nguồn lực trong nhóm kiểm thử, và tham gia vào việc tìm đủ nguồn lực
 • Xác định và lập kế hoạch phát triển các kỹ năng cần thiết trong nhóm của mình.
 • Xây dựng đề xuất kinh doanh cho hoạt động kiểm thử bao gồm chi phí và lợi ích dự kiến
 • Đảm bảo giao tiếp thích hợp trong nhóm với các bên liên quan
 • Tham gia và dẫn dắt các hoạt động cải tiến quy trình kiểm thử

Nội dung khóa học

ISTQB Advanced Test Manager

Khóa học tập trung vào các lĩnh vực chính quan trọng để quản lý kiểm thử thành công: quy trình, quản lý kiểm thử, tiêu chuẩn và quy trình cải tiến, đánh giá, quản lý lỗi, công cụ kiểm thử và tự động hóa, quản lý sự cố và kỹ năng con người.

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về Test
 • Chương 2: Tìm hiểu chi tiết về quy trình kiểm thử
 • Chương 3: Quản lý hoạt động Test
 • Chương 4: Kỹ thuật thiết kế test case
 • Chương 5: Test đặc điểm chất lượng phần mềm
 • Chương 6: Review
 • Chương 7: Quản lý lỗi
 • Chương 8: Cải tiến tuy trình Test
 • Chương 9: Các công cụ hỗ trợ cho Test
 • Chương 10: Giao tiếp

Khóa học ISTQB Advanced Test Analyst

Kết quả đạt được sau khóa học

 • Thực hiện các hoạt động kiểm thử tích hợp theo vòng đời phát triển phần mềm được sử dụng
 • Ưu tiên các hoạt động kiểm thử dựa trên thông tin được cung cấp bởi phân tích rủi ro.
 • Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử tích hợp dựa trên các tiêu chí về phạm vi đã xác định để đảm bảo rằng các bài kiểm thử cung cấp mức độ tin cậy thích hợp.
 • Phân tích hệ thống dựa trên mong đợi về chất lượng người dùng
 • Cung cấp các mức tài liệu thích hợp liên quan đến các hoạt động kiểm thử
 • Xác định loại kiểm thử chức năng để thực hiện 
 • Làm việc hiệu quả trong các nhóm kiểm thử khả năng sử dụng
 • Đảm nhận trách nhiệm kiểm thử khả năng sử dụng cho một dự án nhất định
 • Thiết kế và thực hiện một sơ đồ phân loại các lỗi
 • Tham gia hiệu quả vào các yêu cầu/ đánh giá chính thức và không chính thức với các bên liên quan bằng cách sử dụng kiến thức về các lỗi thường gặp trong sản phẩm công việc.
 • Sử dụng công cụ để cải thiện hiệu quả của quá trình kiểm thử

Nội dung khóa học

ISTQB Advanced Test Analyst 

Khóa học cung cấp cho các kỹ sư kiểm thử khả năng xác định và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để đưa ra chiến lược vào hoạt động và phù hợp cho những người kiểm thử và nhóm của họ chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ. Giáo trình khóa học bao gồm các phần:

 • Chương 1: Tìm hiểu chung về quy trình kiểm thử
 • Chương 2: Tìm hiểu chi tiết về quy trình quản lý kiểm thử
 • Chương 3: Tìm hiểu về Reviews/ xem xét, đánh giá
 • Chương 4: Tìm hiểu về quản lý lỗi
 • Chương 5: Tìm hiểu về cách cải tiến quy trình kiểm thử
 • Chương 6: Tìm hiểu về các công cụ kiểm thử và kiểm thử tự động
 • Chương 7Tìm hiểu về kỹ năng con người và thành phần trong nhóm.

Khóa học ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Kết quả sẽ đạt được sau khóa học

 • Xác định và phân loại các rủi ro điển hình liên quan đến hiệu suất, bảo mật, độ tin cậy, tính di động và khả năng bảo trì của hệ thống phần mềm
 • Cung cấp các yếu tố kỹ thuật cho việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các kiểm thử nhằm giảm thiểu rủi ro về hiệu suất, bảo mật, độ tin cậy…
 • Tùy thuộc vào mức độ bao phủ của thiết kế, lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng thích hợp để đảm bảo rằng các kiểm thử cung cấp mức độ tin cậy thích hợp.
 • Viết test case bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen:
  • Phân vùng tương đương
  • Phân tích giá trị biên
  • Kiểm thử chuyển đổi trạng thái
  • Bảng quyết định
 • Viết test case bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng:
  • Kiểm thử câu lệnh
  • Kiểm thử bảng quyết định
  • Kiểm thử điều kiện quyết định
  • Kiểm thử đa điều kiện
 • Áp dụng kiến thức về lỗi điển hình trong code và cấu trúc để tham gia hiệu quả vào các cuộc đánh giá của nhà phát triển và kiến trúc sư phần mềm.
 • Cải thiện các đặc tính chất lượng của code và cấu trúc bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích khác nhau.
 • Đề ra chi phí và lợi ích dự kiến của việc giới thiệu một loại kiểm thử tự động cụ thể.
 • Chọn các công cụ thích hợp để tự động hóa các nhiệm vụ kiểm thử kỹ thuật
 • Hiểu các vấn đề về kỹ thuật và khái niệm khi áp dụng kiểm thử tự động hóa.

Nội dung khóa học

ISTQB Advanced Technical Test Analyst 

Khóa học cung cấp cái nhìn toàn diện về các phương pháp và kỹ thuật để lấy và chỉ định các kiểm thử phần mềm dựa trên các yêu cầu và thiết kế của hệ thống (kiểm thử hộp đen) cũng như việc triển khai và cấu trúc của nó (kiểm thử hộp trắng).

 • Chương 1: Phân tích kỹ thuạt kiểm thử dựa trên rủi ro
 • Chương 2: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng
 • Chương 3: Phân tích kỹ thuật
 • Chương 4: Đặc tính chất lượng cho kiểm thử kỹ thuật
 • Chương 5: Reviews
 • Chương 6: Tìm hiểu về các công cụ kiểm thử và kiểm thử tự động

Học phí

Học phí 

Lịch khai giảng và lịch thi ISTQB mời bạn xem chi tiết tại: https://testerpro.vn/khoa-hoc-istqb/

5/5 - (10 bình chọn)
Bình luận
Icon Phone