Chính Sách Bảo Mật

Đinh Thao

Chúng tôi, Trung tâm TesterPro.vn, cam kết bảo vệ và duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ học viên. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo quản và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của học viên như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại khi họ đăng ký khóa học trực tuyến. Mục đích chính là để xác nhận đăng ký, cung cấp thông tin về khóa học, và liên lạc với học viên.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

  • Xác nhận và quản lý đăng ký khóa học.
  • Cung cấp thông tin về lịch học và các khóa học mới.
  • Gửi thông tin khuyến mãi và ưu đãi.
  • Liên lạc và giải quyết các vấn đề đặc biệt.
  • Tuân thủ các yêu cầu của cơ quan tư pháp.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Thông tin cá nhân của học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía quản trị. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin trong mọi trường hợp.

Người Tiếp Cận Thông Tin:

Thông tin cá nhân chỉ được tiếp cận bởi nhân viên và giáo viên của chúng tôi. Đối tác có cam kết sử dụng thông tin chỉ cho mục đích có lợi cho học viên và sau khi có sự đồng ý từ chúng tôi.

Liên Hệ và Địa Chỉ:

Trung tâm TesterPro Địa chỉ: Ngõ 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 0918686665

Quyền Lợi của Học Viên:

Học viên có quyền cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách liên hệ bộ phận Tư vấn Ghi danh hoặc gửi email theo địa chỉ testerprovn@gmail.com.

Cam Kết Bảo Mật:

Chúng tôi cam kết không chuyển giao hoặc sử dụng thông tin cá nhân của học viên cho bên thứ ba nào mà không có sự cho phép. Trong trường hợp xâm phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo và hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra.

Trách Nhiệm của Học Viên:Học viên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại liên quan đến thông tin không chính xác từ học viên.

Chúng tôi cam kết duy trì và nâng cao mức độ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của học viên. Chính sách này có thể được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong quy định và thực tế kinh doanh của chúng tôi, và bản cập nhật sẽ được thông báo đến học viên một cách thích hợp.

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận
Icon Phone