Lịch khai giảng khóa học tester cơ bản

Đinh Thao

Nắm bắt được xu thế của Công nghiệp Phần mềm tại Việt Nam, và mong muốn các bạn trẻ nhanh chóng có cơ hội tiếp cận ngành nghề hot này, Trung tâm Testerpro.vn triển khai khóa học Tester cho người mới bắt đầu với hy vọng hỗ trợ các bạn sinh viên có đủ kiến thức và tâm lý vững vàng, trước khi nắm lấy cơ hội mà nghề đem lại.

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 010/2023

 • T266: Khai giảng 03/10: Học tối 3,5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T267: Khai giảng 15/10: Học chiều Thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T268: Học tối 2,4,6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 09/2023

 • T264: Khai giảng 10/9: Học chiều Chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T265: Khai giảng 28/8: Học tối 3,5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 08/2023

 • T262: Khai giảng 12/8: Học tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T263: Khai giảng 28/8: Học tối 2,4,6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BA – CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH YÊU CẦU THÁNG 7/2020

 • T96: Khai giảng 13/8: Học chiều Chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP API THÁNG 07/2023

 • Khai giảng 23/7 – Học chiều Chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER NÂNG CAO THÁNG 07/2023

 • T98: Khai giảng 23/7 – Học chiều Chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 07/2023

 • T260: Khai giảng 15/07 – Thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T261: Khai giảng 27/07 – Học tối thứ 3,5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER NÂNG CAO THÁNG 06/2023

 • T97: Khai giảng 30/06 – Học tối thứ 246 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 06/2023

 • T258: Khai giảng 18/06 – Chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T259: Khai giảng 30/06 – Học tối thứ 246 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 05/2023

 • T256: Khai giảng 13/05 – Học tối thứ 7&CN hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T257: Khai giảng 31/05 – Học tối thứ 3&5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 04/2023

 • T254: Khai giảng 08/04 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T255: Khai giảng 26/04 – Học tối thứ 2, 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 03/2023

 • T252: Khai giảng 12/03 – Học chiều CN hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T253: Khai giảng 23/03 – Học tối thứ 3&5  hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 02/2023

 • T250: Khai giảng 11/02 – Học tối thứ 7&CN hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T251: Khai giảng 27/02 – Học tối thứ 2, 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 01/2023

 • T249: Khai giảng 07/01 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 12/2022

 • T247: Khai giảng 12/12 – Học tối thứ 2, 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T248: Khai giảng 24/12 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 11/2022

 • T245: Khai giảng 13/11 – Học chiều CN hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T246: Khai giảng 29/11 – Học tối thứ 3, 5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 10/2022

 • T243: Khai giảng 15/10 – Học tối thứ 7 & CN hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T244: Khai giảng 31/10 – Học tối thứ 2, 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 9/2022

 • T240: Khai giảng 7/9 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ  18h30 đến 20h30
 • T241: Khai giảng 17/9 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T242: Khai giảng 29/9 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 8/2022

 • T238: Khai giảng 7/8 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 đến 17h30
 • T239: khai giảng 23/8 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 7/2022

 • T236: Khai giảng 10/7 – Học tối thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T237: Khai giảng 25/7 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 6/2022

 • T233: Khai giảng 6/6 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30
 • T234: Khai giảng 25/6 – Học chiều thứ 7 hàng tuần , từ 13h30 đến 17h 30
 • T235: khai giảng 30/6 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 5/2022

 • T230: Khai giảng 7/5 – Học tối thứ 7 & chủ nhật từ 19h30 – 21h30
 • T231: Khai giảng 21/05 – Học sáng thứ 7 & chủ nhật học từ 09h00 – 11h00
 • T232: Khai giảng 31/5  – Học tối thứ 3 và 5 từ 18h30 đến 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 4/2022

 • T228:  Khai giảng  11/4 – Học tối thứ 2,4,6 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T229: Khai giảng 24/4 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 3/2022

 • T226: Khai giảng 5/3 – Học chiều  thứ 7 hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T227 : Khai giảng  24/3 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 19h30 đến 21h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 2/2022

 • T224: Khai giảng 12/2- Học sáng thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 9h – 11h
 • T225: Khai giảng 22/2 – Học tối 2& 4 & 6 hàng tuần từ 19h30 – 21h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 1/2022

 • T222: Khai giảng 6/1 – Học tối thứ 3 và 5 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T223: Khai giảng 29/1- Học sáng thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 9h – 11h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 12/2021

 • T220: Khai giảng 10/12 – Học tối 2& 4 & 6 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T221: Khai giảng 25/12 – Học tối  thứ 7  & chủ nhật hàng tuần từ 19h30 – 21h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 11/2021

 • T218: Khai giảng 6/11 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T219: Khai giảng 28/11 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 10/2021

 • T215: Khai giảng 9/10 – Học tối  thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T216: Khai giảng 24/10 – Học tối  thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h
 • T217: Khai giảng 28/10 – Học tối thứ 3 và 5 hàng tuần từ 19h30 – 21h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 9/2021

 • T212: Khai giảng 5/9 – Học chiều  chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T213: Khai giảng 22/9 – Học tối 2& 4 & 6 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T214 : Khai giảng 29/9 – Học tối  thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 8/2021

 • T209: Khai giảng 7/8 – Học tối  thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h
 • T210: Khai giảng 17/8 – Học tối thứ 3 và 5 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T211 : Khai giảng 29/8 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 7/2021

 • T206: Khai giảng 16/7 – Học tối 2& 4 & 6 hàng tuần từ 18h30 – 20h30
 • T207: Khai giảng 24/7 – Học chiều  thứ 7 hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T208 : Khai giảng 31/7 – Học tối  thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 6/2021

 • T202: Khai giảng 10/6 – Học tối 3 & 5 hàng tuần từ 19h30 – 21h30
 • T203: Khai giảng 14/6 – Học chiều thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 15h – 17h
 • T204 : Khai giảng 24/6 – Học chiều 3 & 5 hàng tuần từ 15h – 17h
 • T205: Khai giảng 27/6 – Học sáng chủ nhật hàng tuần từ 8h30 – 12h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 5/2021

 • T118: Khai giảng 9/5 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T119: Khai giảng 21/5 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T120 : Khai giảng 27/5 – Học chiều tối 3 & 5 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T201: Khai giảng 30/5 – Học tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 4/2021

 • T115: Khai giảng 3/4 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T116: Khai giảng 14/4 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T117: Khai giảng 28/4 – Học tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 18h – 20h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 3/2021

 • T112: Khai giảng 5/3 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T113: Khai giảng 7/3 – Học sáng chủ nhật hàng tuần từ 8h30 – 12h30
 • T114: Khai giảng 18/3 – Học chiều thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h30 – 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 2/2021

 • T111: Khai giảng 27/2 – Học chiều thứ 7 hàng tuần từ 13h30 – 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 1/2021

 • T109: Khai giảng 10/1 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T110 : Khai giảng 12/1 – Học chiều thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h30 – 20h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 12/2020

 • T105: Khai giảng 6/12 – Học chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T106 : Khai giảng 11/12 – Học tối thứ 2  & 6 hàng tuần từ 18h30- 20h30
 • T107 : Khai giảng 15/12 – Học tối thứ  7 & chủ nhật tuần từ 17h30 – 20h30
 • T108 : Khai giảng 29/12 – Học chiều thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h45 – 20h45

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 11/2020

 • T103 : Khai giảng 3/11 – Học tối thứ 3 & 5  hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T104 : Khai giảng 23/11 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T102 : Khai giảng 5/12 – Học chiều thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 15h – 18h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER NÂNG CAO CHO NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM THÁNG 11/2020:

 • T97 : Khai giảng 8/11 chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 10/2020

 • T100 : Khai giảng 5/10 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T101 : Khai giảng 24/10 – Học chiều thứ 7 & chủ nhật hàng tuần từ 15h – 18h
 • T102 : Khai giảng 29/10 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h45 – 20h45

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 9/2020

 • T91: Khai giảng  5/9 – Học tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 18h – 21h
 • T92: Khai giảng  13/9 – Học chiều thứ 7 & chủ nhật từ 14h đến 17h
 • T93: Khai giảng  29/9 – Học học tối 3 & 5 hàng tuần từ 18h45 đến 20h45

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER NÂNG CAO CHO NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM THÁNG 8-9/2020:

 • T85 : Khai giảng 23/8 chiều chủ nhật hàng tuần từ 13h30 – 17h30
 • T96 : Khai giảng 27/9 sáng chủ nhật hàng tuần từ 8h-12h

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP BA – CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH YÊU CẦU THÁNG 9/2020:

 • T90 : Khai giảng 8/9 tối thứ 3 và 5 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T95 : Khai giảng 28/9 tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TESTER CƠ BẢN THÁNG 8/2020 :

Khóa học cơ bản khai giảng :

 • T81: Khai giảng  8/8 – Học tối thứ 3 & 5 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • T82: Khai giảng  26/8 – Học tối thứ 2 & 4 & 6 hàng tuần từ 18h45 – 20h45
 • Tư vấn Miễn phí chương trình học và ưu đãi thường xuyên 
 • Hỗ trợ chuyên môn cho tất cả học viên
 • Học xong được cấp chứng chỉ tại trung tâm
 • Hình thức học linh hoạt : online hoặc Offline tại trung tâm
 • Hotline/zalo : 0973703357
5/5 - (5 bình chọn)
Bình luận
Icon Phone