Trang chủ » QUY TRÌNH TEST PHẦN MỀM CHUẨN NHẤT HIỆN NAY

QUY TRÌNH TEST PHẦN MỀM CHUẨN NHẤT HIỆN NAY

Đinh Thao 8 Th9, 2021

Nhiều người nghĩ rằng phần mềm sẽ được đưa vào sử dụng ngay sau khi nó được lập trình xong.Nhưng thực tế các phần mềm sau khi được lập trình xong phải qua 1 bước vô cùng quan trọng đó là quy trình test phần mềm, nó bao gồm có nhiều công đoạn khác nhau và công việc sẽ được bắt đầu từ khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng đến khi kiểm thử xong phần mềm tốt để giao cho khách hàng đem vào sử dụng.

Quy trình test phần mềm

Quy trình test phần mềm

Quy trình test phần mềm

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu kiểm thử phần mềm:

Đầu tiên nhóm tester sẽ tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng: Tài liệu, prototype của khách hàng, tài liệu đặc tả yêu cầu của phần mềm, tài liệu thiết kế hệ thống… 

 Sau khi tiếp nhận yêu cầu QA team có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cầu hỏi đối với các bên liên quan như: BA ( Business Analysis), PM ( Project Manager), team leader và khách hàng để hiểu chính xác hơn về yêu cầu của sản phẩm đồng thời hỗ trợ đưa ra giải pháp thích hợp cho khách hàng. Những câu hỏi này sẽ được lưu trữ vào file Q&A (Question and Answer).

Kết thúc bước này nhận được các kết quả như sau: tài liệu chứa các câu hỏi, câu trả lời liên quan đến nghiệp vụ của hệ thống và tài liệu báo cáo tính khả thi, phân tích rủi ro của việc kiểm thử phần mềm.

Giai đoạn này khá quan trọng bởi từ đó đánh giá xem các yêu cầu có kiểm tra được hay không? Nếu được thì sẽ bắt đầu đến các phần tiếp theo của quy trình kiểm thử phần mềm.

Lập kế hoạch kiểm thử:

Dựa vào tài liệu nhận được trong giai đoạn đầu, Test Leader hoặc Test Manager sẽ lên kế hoạch kiểm thử phần mềm cho QA team để xác định một số yếu tố:

Phạm vi dự án: Thời gian thực hiện dự án bao lâu? Trong từng khoảng thời gian sẽ có những công việc gì?

Phương pháp tiếp cận: Dựa vào yêu cầu chất lượng của khách hàng, thời gian test, kỹ thuật phát triển ứng dụng, lĩnh vực của sản phẩm… 

Các bước lập kế hoạch:

Xác định yêu cầu kiểm thử: Xác định những gì cần phải kiểm thử, đồng thời xác định phạm vi và rủi ro dựa theo yêu cầu từ khách hàng, đặc tả yêu cầu người sử dụng.

Xác định các chiến lược kiểm thử: Xác định phương thức, loại kiểm thử, mục tiêu, tổng thời gian, nguồn lực cần thực hiện và tiêu chí đầu ra.

Xác định tài nguyên, môi trường: Xác định nguồn nhân lực và môi trường thực hiện kiểm thử (số lượng người, yêu cầu về phần cứng, phần mềm, công cụ hỗ trợ…).

Lập thời gian cho các giai đoạn kiểm thử

Đánh giá kế hoạch: sau khi bản kế hoạch được lập xong test leader cùng với các thành viên đánh giá lại hiệu quả của bản kế hoạch chẳng hạn như tỉ lệ độ bao phủ của test case, số lượng bug tìm được, độ nghiêm trọng của những con bug tìm được. Nếu chưa thì sẽ phải thực hiện sửa lại theo yêu cầu.

Thông báo tới các bên liên quan: test leader sẽ gửi thông báo công việc đến các thành viên thực hiện dự án và các bộ phận liên quan.

Thiết kế các trường hợp cho quy trình test phần mềm ( Test case development):

Thiết kế các trường hợp cho quy trình test phần mềm

Thiết kế các trường hợp cho quy trình test phần mềm

Bước này nhằm chỉ định các test case và các bước kiểm tra chi tiết cho mỗi phiên PM. Test cây phải thể hiện đầy đủ các tình huống lỗi có thể xảy ra để đáp ứng các yêu cầu của phần mềm. Giai đoạn này bao gồm các bước: 

Review tài liệu: Đầu tiên dựa vào tài liệu của khách hàng, tester cần xác định chức năng nào cần test, chức năng nào không cần test lại nữa để tiết kiệm thời gian mà vẫn có hiệu quả cao.

Viết test case/ checklist: Dựa vào kế hoạch đã đưa ra và vận dụng các kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử tiến hành viết test case.

Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử: Cùng với việc tạo ra các test case chi tiết, đội kiểm thử cũng cần chuẩn bị trước các dữ liệu kiểm thử cho các trường hợp cần thiết (data, script).

   Review test case/ checklist: Sau khi hoàn thành các test cây, các thành viên trong đội kiểm thử review lại test case đã tạo để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau nhằm tránh những sai sót, thiếu test case và rủi ro về sau.

 Sau quá trình thiết kế tester team đưa ra bộ tài liệu bao gồm: test design, test case, checklist, test data và test automation script.

Thực hiện kiểm thử

Thiết lập môi trường và cài đặt: Trước khi tiến hành kiểm thử cần xác lập và khởi động môi trường kiểm thử. Đảm bảo tất cả các bộ phận liên quan (phần cứng, phần mềm, máy chủ, mạng, dữ liệu…) đã được cài đặt và sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

phân loại các trường hợp kiểm thử dựa theo độ ưu tiên của từng trường hợp kiểm thử.

Tự động hóa cho các trường hợp kiểm thử nếu thấy cần thiết.

Chạy các test case theo các bước đã định ra trước đó.

So sánh với kết quả mong đợi sau báo cáo các bug xảy ra lên tool quản lý lỗi và theo dõi trạng thái của lỗi đến khi được sửa thành công.

Thực hiện retest để verify các bug đã được fix và regression test khi có sự thay đổi liên quan.

Đánh giá kết quả kiểm thử (Passed/Failed) cho các trường hợp kiểm thử.

Viết báo cáo lỗi cho những trường hợp kết quả ghi nhận được và kết quả mong đợi không giống nhau.

Test leader kiểm tra chặt chẽ thời gian cũng như thực hiện công việc bằng cách so sánh thời gian thực hiện thực tế với thời gian theo kế hoạch để điều chỉnh cho phù hợp.

Thường xuyên báo cáo và cập nhật quá trình test phần mềm cho khách hàng đã được những chức năng nào và còn chức năng nào thực hiện, tỷ lệ hoàn thành công việc.

Thẩm định kết quả kiểm thử: Sau khi tiến hành kiểm thử, kết quả kiểm thử cần được xem xét để đảm bảo kết quả nhận được là đáng tin cậy. Xác định nguyên nhân gây ra các lỗi được phát hiện, nếu lỗi xảy ra do quá trình kiểm thử, cần phải sửa chữa và kiểm tra lại từ đầu.

Kết quả của giai đoạn này là test result (kết quả kiểm thử) và defect report (danh sách các lỗi tìm được).

Đánh giá quy trình test phần mềm:

Bao gồm xem xét và đánh giá kết quả kiểm thử lỗi, chỉ định các yêu cầu thay đổi và tính toán số liệu liên quan đến quá trình kiểm thử.

Các bước đánh giá quá trình kiểm thử:

Thống kê số lượng lỗi.

Từ kết quả kiểm thử đánh giá chất lượng của sản phẩm

Đối chiếu kết quả thực thi test case so với các tiêu chí kết thúc kiểm thử được định ra trong lúc lập kế hoạch kiểm thử.

Tổng hợp kết quả gửi thông tin yêu cầu sửa đến người có liên quan đến dự án

Viết báo cáo tóm tắt hoạt động kiểm thử cũng như kết quả kiểm thử cho các bên liên quan.

Đóng quy trình kiểm thử phần mềm:

Đây là giai đoạn kết thúc hoạt động kiểm thử và phần mềm sẵn sàng được giao cho khách hàng.

Kiểm tra lại các lỗi nghiêm trọng đã được fix tương ứng

Đánh giá mức độ hoàn thành tuyệt đối đối với các chỉ tiêu đặt ra từ đầu phạm vi kiểm tra, chất lượng, chi phí, thời gian và mục tiêu kinh doanh quan trọng.

Lưu trữ các tài liệu kiểm thử, kịch bản kiểm thử, môi trường test v.v để dùng cho những mục đích /dự án sau này.

Kiểm tra lại đã giao đầy đủ cho khách hàng những phần đã cam kết từ đầu

Đánh giá quá trình kiểm thử cũng như rút ra bài học kinh nghiệm cho những dự án trong tương lai.

Quy trình test phần mềm là một hệ thống bài bản mà tester team áp dụng để xác định công việc cần thực hiện, phân chia công việc, phản hồi thông tin để đem tới sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng hay thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng.

Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone Icon Zalo