Trang chủ » Cách viết đặc tả yêu cầu phần mềm đơn giản nhất

Cách viết đặc tả yêu cầu phần mềm đơn giản nhất

Đinh Thao 2 Th11, 2021

Đặc tả yêu cầu phần mềm là một công việc quan trọng trong việc phát triển phần mềm là một yếu tố then chốt cho sự phát triển của một phần mềm dự án. Tài liệu đặc tả yêu cầu là những yêu cầu chính thức về những gì cần phải thực hiện của sự phát triển phần mềm. Tài liệu đặc tả yêu cầu nên gồm những định nghĩa về các yêu cầu người sử dụng và đặc tả yêu cầu hệ thống. Vậy cách viết tài liệu đặc tả như thế nào? Hãy cùng trung tâm testerpro tìm hiểu về tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm qua bài viết dưới đây 

Đặc tả yêu cầu phần mềm là gì? 

Đặc tả các yêu cầu phần mềm là một trong những công việc giúp bạn xây dựng lại các tài liệu đặc tả phần mềm , trong đó bạn có thể sử dụng tới một số các công cụ như các mô hình hóa, mô hình toán học. Là một tập hợp các kịch bản sử dụng, các nguyên mẫu hay bất kỳ các tổ hợp công cụ nói trên.

Đặc tả yêu cầu phần mềm là gì

Đặc tả yêu cầu phần mềm là gì? 

Bạn có thể kiểm chứng nó một cách riêng rẽ ở từng mức chức năng( Yêu cầu chức năng) hay mức hệ thống( yêu cầu phi chức năng). Giup cung cấp các chỉ số đánh giá độ ưu tiên về các mặt cân bằng khi nhắc đến nguồn tài nguyên và giúp cung cấp các giá trị trạng thái giúp theo dõi được tiến độ của dự án .

Chất lượng hồ sơ đặc tả được đánh giá thông qua các tiêu chí:

Tính rõ ràng và chính thức

Tính phù hợp

Tính đầy đủ và hoàn thiện

Đặc tả yêu cầu phần mềm gồm các hồ sơ đặc tả

Đặc tả phi hình thức (informal specifications): là hình thức được viết bằng các ngôn ngữ tự nhiên.

Đặc tả hình thức (Formal specifications): là các đặc tả được viết bằng các tập kỹ pháp có những quy ước, ký pháp riêng theo các quy định về cú pháp, và có  ý nghĩa rất chặt chẽ.

Đặc tả vận hành của chức năng (Operational specifications): Giúp mô tả lại các hoạt động của những hệ thống phần mềm sẽ được xây dựng .

Các bước đọc và phân tích tài liệu đặc tả phần mềm hiệu quả:

Đọc xem tổng quan dự án làm cái gì và về mảng nào

Dựa vào các kinh nghiệm thực tế trong đời sống với các nguồn tham khảo, hình dung ra các chức năng cơ bản của sản pgaamf

List ra các chức năng lớn và các đầu mục sau đó mới đọc chi tiết các chức năng nhỏ

Đọc các yêu cầu của một cách chi tiết chức năng cần làm

Xác định được các hành động cần thiết từ đầu vào hoặc đầu ra

Đặc tả mô tả ( Descriptive specifications): Giúp đặc tả các đặc tính đặc trưng của phần mềm  gồm các biểu đồ thực thể liên kết ERD, đặc tả logic, đặc tả đại số.

Đặc tả chức năng (Operational Specifications): Khi bạn thực hiện đặc tả chức năng của phần mềm thì người sử dụng các công cụ như biểu đồ phân rã chức năng(Functional Decomposition Diagram), Biểu đồ luồng dữ liệu, mạng Petri,…

 

Nội dung cần xác định đặc tả yêu cầu phần mềm

Nội dung cần xác định đặc tả yêu cầu phần mềm

Nội dung cần xác định đặc tả yêu cầu phần mềm

Requirements elicitation: Phân tích các đặc tả yêu cầu phần mềm.

Requirements analysis and negotiation: Phân tích các yêu cầu phần mềm và giúp thương lượng đối với khách hàng

Requirements Specification: Mô tả các yêu cầu của phần mềm 

System modeling: Mô hình hóa hệ thống

Requirements validation: Kiểm tra tính hợp lý của các yêu cầu phần mềm

Requirements management: Quản trị các yêu cầu phần mềm

Xác định các yêu cầu phần mềm.

Một số yêu cầu của đặc tả tốt

Dễ hiểu đối với người sử dụng, có ít điều nhập nhằng và các ít quy ước khi mô tả và có thể tạo một các dễ dàng và đơn giản, với phong cách từ trên xuống dưới và dễ dàng triển khai của những pha sau vòng đời để đảm bảo thiết kế hệ thống, chương trình và giao diện dễ làm, giúp đảm bảo được tính nhất quán

 

Các tài liệu đặc tả yêu cầu 

Tài liệu Software Requirement Specification (SRS ) : Là một tài liệu yêu cầu cấu trúc và chi tiết bao gồm những yêu cầu về phần chức năng, phi chức năng và tất cả các case khác mà phần mềm cần đáp ứng yêu cầu 

Tài liệu Business Required Document (BRD): là tài liệu tập hợp tất cả các yêu cầu nghiệp vụ và các yêu cầu của các bên liên quan, các cấu trúc bao gồm: Mục tiêu phát triển của dự án, yêu cầu chức năng, tiến độ, thời gian, nguồn lực, chi phí và lợi ích cũng như phạm vi hoạt động của dự án 

Tài liệu Functional Requirement Specification (FRS): Là một tài liệu giúp bạn mô tả, xác định được các chức năng của hệ thống hay các thành phần của dự án đó 

UI/UX: là tài liệu mô tả các thiết kế người dùng hay các giao diện người dùng

Tài liệu Use Case: Giúp thể hiện được sự tương tác của người dùng với từng chức năng của phần mềm 

DataFlow: Bao gồm các sơ đồ luồng dữ liệu, tài liệu mô tả các quy trình, cách xử lý dữ liệu từ cơ bản đến chuyên sâu

Use Stories: Mong muốn người dùng về các đặc điểm của sản phẩm 

 

Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone Icon Zalo