Trang chủ » Kiểm thử phi chức năng là gì? Những điều bạn cần biết.

Kiểm thử phi chức năng là gì? Những điều bạn cần biết.

Đinh Thao 4 Th10, 2021

Kiểm thử phần mềm là một công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất phần mềm trước khi sản phẩm đến tay khách hàng, có rất nhiều mức độ kiểm thử khác nhau trong quá trình kiểm thử. 

Kiểm thử phi chức năng là gì

Kiểm thử phi chức năng là gì

Kiểm thử phi chức năng là một loại kiểm thử phần mềm với  các yêu cầu phi chức năng nhưng nó vô cùng quan trọng như về hiệu suất, bảo mật, giao diện người dùng,…Vậy kiểm thử phi chức năng là gì? Hãy cùng testerpro tìm hiểu về kiểm thử phi chức năng qua bài viết dưới đây

Kiểm thử phi chức năng là gì (Non – functional testing)?

Kiểm thử phi chức năng là loại kiểm tra các đặc tính chất lượng của hệ thống, các thử nghiệm phi chức năng là sự bổ sung cho các thử nghiệm chức năng vì nó cung cấp các thông tin quan trọng về mức độ an toàn, khả năng phục vụ và độ tin cậy của hệ thống. 

Kiểm thử phi chức năng được thiết kế dùng để kiểm tra được sự sẵn sàng mà hệ thống có các tham số không thuộc về phần chức năng không được giải quyết bằng việc  kiểm thử chức năng

Kiểm thử phi chức năng cũng vô  cùng quan trọng như kiểm thử chức năng và nó có một ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

Kiểm thử phi chức năng được thực hiện ngay sau khi kiểm thử chức năng kết thúc

Một số đặc điểm của kiểm thử phi chức năng

Các số chính xác không có khả năng được biết khi bắt đầu các quá trình yêu cầu

Ưu tiên các yêu cầu là quan trọng trong kiểm thử phi chức năng

Các thuộc tính chất lượng xác định chính xác trong kỹ thuật phần mềm đảm bảo

Kiểm thử phi chức năng không thể đo lường, do đó nó không có chỗ cho những đặc tính chủ quan như tốt, tốt hơn, tốt nhất, v.v.

Mục tiêu của kiểm thử phi chức năng 

 

Tăng khả năng sử dụng, hiệu quả cũng như khả năng bảo trì và tính di động sản phẩm 

Giảm sự rủi ro sản xuất và chi phí liên quan đến các khía cạnh phi chức năng của sản phẩm 

Tối ưu các cách cài đặt sản phẩm, thiết lập cũng như thực thi, quản lý và giám sát

Thu thập cũng như sản xuất những phép đo và các số liệu phục vụ việc nghiên cứu và phát triển nội bộ

Nâng cao và cải thiện được các kiến thức về hành vi cũng như việc sử dụng các công cụ

Các thông số của kiểm thử phi chức năng

Độ tin cậy ( Reliability): Là một mức độ mà hệ thống phần mềm nào thực hiện các chức năng được chỉ định mà không gặp sự cố.

Mức độ bảo mật (Security): Xác định các hệ thống được bảo vệ an toàn trước những cuộc tấn công có chủ ý và đột ngột từ các nguồn từ hệ thống cả bên trong hoặc bên ngoài của hệ thống.

Khả năng sử dụng (Usability): Người sử dụng có thể dễ dàng học hỏi cũng như vận hành, chuẩn bị đầu vào và đầu ra thông qua sự tương tác của hệ thống.

Khả năng mở rộng (Scalability): Mức độ ứng dụng phần mềm nào cũng có thể mở rộng được khả năng đáp ứng các nhu cầu.

Tính linh hoạt (Flexibility): ứng dụng hoạt động trong các cấu hình phần cứng và phần mềm khác nhau như RAM tối thiểu và cũng như yêu cầu về CPU.

Khả năng tương tác(Interoperability): Kiểm tra giao diện của hệ thống phần mềm với các hệ thống phần mềm khác

khả năng tái sử dụng(Reusability): Tái sử dụng một phần của hệ thống phần mềm có thể được chuyển đổi để sử dụng trong ứng dụng khác 

Tính di động(Portability): Khả năng linh hoạt của phần mềm có thể chuyển từ các môi trường phần cứng hay phần mềm mềm hiện tại của nó.

Các loại kiểm thử phi chức năng

Các loại kiểm thử phi chức năng

Các loại kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử bảo mật – Security Testing: Kiểm tra được mức độ an toàn của phần mềm liên quan đến các dữ liệu qua mạng tránh khỏi được các cuộc tấn công độc hại gây ảnh hưởng đến phần mềm 

Kiểm thử mức độ tương thích – Compatibility Testing

Kiểm thử khả năng chuyển đổi dự phòng – Failover Testing

Kiểm thử hiệu suất – Performance Testing

Kiểm thử độ áp lực – Stress Testing

Kiểm thử tuân thủ – Compliance Testing

Kiểm thử tính hiệu quả – Efficiency Testing

Kiểm thử mức độ tin cậy – Reliability Testing

Compatibility Testing (Kiểm thử tương thích)

Installation Tests (Kiểm thử cài đặt)

Penetration Tests (Kiểm thử xâm nhập)

Volume Tests (Kiểm thử khối lượng): là kiểm thử phần mềm chịu một lượng lớn dữ liệu, thực hiện phân tích hiệu suất của hệ thống bằng cách tăng khối lượng những dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

Khả năng bảo trì ( Maintainability tests)

Performance Testing (Kiểm thử hiệu năng): Giúp xác định được phần mềm hoạt động về tốc độ xử lý cũng như khả năng đáp ứng được khối lượng công việc

kiểm tra độ bền( Robustnesstest): là loại thử nghiệm dùng để chứng minh hệ thống hoạt động chính xác trong các điều kiện hay trong các sự kiên bất ngờ

Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone Icon Zalo