Trang chủ » 17 Kỹ năng tester cơ bản bắt buộc bạn phải biết

17 Kỹ năng tester cơ bản bắt buộc bạn phải biết

Đinh Thao 13 Th10, 2021

Công nghệ thông tin là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng với nhiều ngành nghề chuyên biệt có sẵn. Những vị trí này thường cung cấp một mức lương hấp dẫn và xuất hiện trong nhiều tổ chức khác nhau, từ các cơ quan chính phủ đến các công ty phi lợi nhuận và các tập đoàn toàn cầu.

Kỹ năng tester cơ bản

Kiểm thử phần mềm là một nghề nghiệp CNTT cho phép các chuyên gia sử dụng khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của họ để giúp các doanh nghiệp cung cấp các chương trình và dịch vụ hoạt động đầy đủ cho nhân viên và khách hàng. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về người kiểm thử phần mềm là gì và các kỹ năng quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm.

17 Kỹ năng tester cơ bản

Tạo tài liệu

Là một người kiểm thử phần mềm, bạn cần phải ghi lại ý tưởng và quy trình kiểm thử của mình. Tổ chức của bạn có thể sử dụng các giao thức tài liệu cụ thể, vì vậy bạn sẽ có thể hiểu và nhanh chóng thích ứng với các mẫu này. Tài liệu phù hợp cung cấp cho bạn lời giải thích có tổ chức, được xác định rõ ràng về công việc của bạn cho người giám sát và các thành viên khác của nhóm CNTT.

Chuẩn bị kiểm thử.

Chuẩn bị kiểm thử phần mềm bao gồm ba thành phần quan trọng: kế hoạch kiểm thử, các kịch bản kiểm thử và các trường hợp kiểm thử:

Kế hoạch kiểm thử.

Một trong những giai đoạn quan trọng nhất của kiểm thử phần mềm là chuẩn bị kiểm thử, vì kế hoạch này xác định những gì bạn sẽ làm, ai chịu trách nhiệm cho từng bước và các mục tiêu chính. Tài liệu này cho phép tất cả các bên liên quan xem kế hoạch kiểm thử. Sự chuẩn bị của bạn nên bao gồm:

 • Tên dự án.
 • Giới thiệu tổng quan về dự án, mục tiêu và những hạn chế có thể có.
 • Tài liệu tham khảo.
 • Các mục kiểm thử, bao gồm các mô-đun sử dụng, phiên bản, phạm vi và ngoài phạm vi.
 • Phương pháp kiểm thử, bao gồm các công cụ được sử dụng, giao thức theo dõi lỗi và mức độ kiểm thử.
 • Tiêu chí đạt/ không đạt.
 • Tiêu chí tạm ngừng và tiếp tục.
 • Các phân phối bắt buộc, chẳng hạn như trường hợp kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi và chỉ số kiểm thử.
 • Thảo luận về môi trường kiểm thử.
 • Nhóm kiểm thử
 • Lập lịch ước tính.
 • Kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
 • Mọi phê duyệt cần thiết của người giám sát.

Các tình huống kiểm thử.

Kỹ năng tester cơ bản

Việc chuẩn bị kiểm thử của bạn cũng bao gồm các kịch bản kiểm thử, trong đó phác thảo chính xác những gì bạn đang kiểm thử và mức độ ưu tiên của nhiệm vụ. Bạn sẽ ghi lại các thông tin sau:

 • Mô-đun hoặc thành phần bạn đang kiểm thử, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, biểu mẫu liên hệ hoặc chức năng quản trị.
 • ID tình huống.
 • Mô tả tình huống.
 • Tầm quan trọng của tình huống.

Các trường hợp kiểm thử.

Các trường hợp kiểm thử trình bày chi tiết quy trình từng bước của kiểm thử phần mềm và kết quả kiểm thử, thường được ghi nhận là tích cực hoặc tiêu cực. Nhiều người kiểm thử phần mềm nhập thông tin này vào bảng tính, nhưng một số công ty có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung. Các trường hợp kiểm thử thường chứa những thông tin sau:

 • Mô tả ngắn gọn và bài kiểm thử.
 • Danh sách chi tiết các bước được sử dụng trong bài kiểm thử.
 • Dữ liệu kiểm thử được cung cấp cho hệ thống
 • Kết quả dự đoán.
 • Kết quả thực tế hoặc trạng thái của bài kiểm thử, chẳng hạn như đạt, không đạt hoặc bị chặn.
 • Cấu hình, chẳng hạn như hệ điều hành hoặc trình duyệt cụ thể.

Hiểu biết về quy trình kiểm thử.

Người kiểm thử phần mềm phải chọn loại và quy trình kiểm thử thích hợp nhất dựa trên những cân nhắc sau:

 • Thời gian được phân bổ cho giai đoạn kiểm thử.
 • Ngân sách kiểm thử.
 • Bản chất của doanh nghiệp.
 • Loại ứng dụng.
 • Ưu tiên của khách hàng.

Hai cách để tiến hành quá trình kiểm thử phần mềm là kiểm thử  thủ công và kiểm thử tự động hóa. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào yêu cầu của dự án, ngân sách và chuyên môn nhóm của bạn.

 • Kiểm thử thủ công: Trong quá trình này, người kiểm thử sử dụng phần mềm giống như người dùng cuối và sẽ tìm ra lỗi. Trách nhiệm của họ là chỉ thực hiện tất cả các trường hợp kiểm thử theo cách thủ công mà không làm việc với các công cụ kiểm thử tự động hóa.
 • Kiểm thử tự động hóa: Cái tên nói lên tất cả. Bạn sẽ sử dụng một công cụ kiểm thử tự động hóa để thực hiện quá trình kiểm thử. Điều này giúp làm giảm các nỗ lực thủ công và thời gian tham gia vào toàn bộ quá trình kiểm thử phần mềm. Ngoài ra, kiểm thử tự động hóa rất hữu ích để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quy trình.

Tạo báo cáo lỗi.

Tạo báo cáo lỗi chi tiết là rất quan trọng để hiểu các vấn đề phần mềm và cung cấp giải thích cặn kẽ về tình trạng hiện tại của phần mềm cho các thành viên khác trong nhóm. Bao gồm những thông tin sau:

 • Mô tả ngắn gọn về lỗi.
 • ID lỗi do hệ thống hoặc tổ chức xác định.
 • Vị trí hệ thống của sự cố
 • Phiên bản và mã số xây dựng.
 • Danh sách các bước dẫn đến lỗi.
 • Bảng xếp hạng mức độ nghiêm trọng của vấn đề và mức độ ưu tiên để khắc phục nó.
 • Bên chịu trách nhiệm giải quyết lỗi.
 • Tên người thực hiện kiểm thử.
 • Tình trạng của vấn đề.

Vòng đời phát triển hệ thống – Systems Development Life Cycle.

SDLC mô tả các giai đoạn phát triển phần mềm với chất lượng tốt nhất và thiết kế tối ưu hóa, từ nghiên cứu tính khả thi ban đầu đến bảo trì ứng dụng đã hoàn thiện. Nó xác định tất cả các nhiệm vụ liên quan đến việc lập kế hoạch, tạo, kiểm thử và triển khai một số sản phẩm phần mềm ( hoặc có thể là phần cứng ).

Tester cần biết SDLC. Nó không chỉ cung cấp cho bạn thông tinchi tiết về quy trình phát triển phần mềm mà còn giúp dự đoán những phức tạp thường gặp, có thể dẫn đến thời gian khó khăn trong quá trình kiểm thử.

Scrum, Lean và Kanban là một số công nghệ phổ biến nhất mà các công ty sử dụng . Bằng cách học hỏi chúng, bạn có thể thực hiện tốt hơn trong lĩnh vực của mình.

Lập luận và phân tích logic.

Người kiểm thử phần mềm phải phân tích các quy trình và kết quả của máy tính và thực hiện các khoản khấu trừ dựa trên thông tin có sẵn. Các báo cáo kiểm thử có thể không nêu kết luận một cách rõ ràng, nhưng những người kiểm thử giỏi sẽ có thể xác định những gì phải tuân theo một cách hợp lý với tình trạng hiện tại.

Lập bản đồ kinh doanh.

Mặc dù người kiểm thử phần mềm chủ yếu tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của một chương trình, nhưng điều quan trọng là người kiểm thử phải hiểu được quy trình kinh doanh trong một tổ chức. Điều này giúp người kiểm thử phần mềm làm cho các hệ thống phù hợp với tổ chức của họ và tạo ra một hệ thống phân cấp các chức năng. 

Sử dụng góc nhìn “toàn cầu”.

Cách tiếp cận “ toàn cầu” đối với kiểm thử phần mềm có nghĩa là người kiểm thử hiểu cả các thành phần riêng lẻ của hệ thống và viễn cảnh toàn cầu lớn hơn về cách hệ thống hoạt động. Sử dụng quan điểm này có thể giúp bạn xác định vấn đề và giải pháp nhanh hơn.

Tự động hóa kiểm thử.

Là một người kiểm thử phần mềm, bạn nên thành thạo trong việc chạy các kiểm thử thủ công, nhưng bạn cũng nên nhận ra thời điểm và cách thức kết hợp các quy trình kiểm thử tự động để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Hiểu về DevOps và các phương pháp Agile.

Các phương pháp DevOps và Agile thúc đẩy sự hợp tác và tính linh hoạt trong kiểm thử phần mềm. Các phương pháp tiếp cận mới hơn này khuyến khích người kiểm thử giải quyết các vấn đề với nhiều thành viên trong nhóm và tập trung nhiều hơn vào phần mềm làm việc và ít tập trung hơn vào các tiêu chuẩn tài liệu cứng nhắc. Những người thúc đẩy các phương pháp này báo cáo kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn và nhanh hơn.

Hiểu các ngôn ngữ lập trình.

Người kiểm thử phần mềm nên quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để họ có thể giao tiếp tốt hơn với các thành viên của nhóm CNTT. Kiến thức cơ bản về mã hóa có thể nâng cao hiểu biết của bạn về các hệ thống và hoạt động của chúng.

Làm việc theo các tiêu chuẩn quản lý dự án.

Quản lý dự án là một công cụ quan trọng cho công việc dựa trên dự án của người kiểm thử phần mềm. Tuân thủ các chiến lược quản lý dự án và đóng góp hiệu quả cho nhóm có thể giúp dự án tiến triển một cách hiệu quả và đảm bảo mọi người luôn cập nhật về tình trạng dự án.

Học hỏi xu hướng công nghệ hiện tại.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, người kiểm thử phần mềm phải hiểu các xu hướng công nghệ hiện tại có thể ảnh hưởng đến tổ chức của họ và hệ thống của nó như thế nào. Điều này có thể giúp các bên liên quan ước tính và lập kế hoạch cho các nhu cầu trong tương lai. Bạn có thể cập nhật các xu hướng hiện tại bằng cách:

 • Tìm hiểu các tài liệu trong ngành.
 • Tham dự hội nghị, hội thảo.
 • Mạng xã hội.

Chạy thử nghiệm trên nhiều trình duyệt.

Với sự sẵn có của nhiều trình duyệt cho người dùng cuối, người kiểm thử phần mềm phải thực hiện kiểm tra trình duyệt chéo để kiểm thử hệ thống trên nhiều trình duyệt và cài đặt.

Kết hợp các công cụ kiểm thử.

Người kiểm thử phần mềm làm nên làm quen với các công cụ có thể tăng tốc độ kiểm thử và nâng cao độ chính xác. Các công cụ này bao gồm:

 • Công cụ theo dõi lỗi.
 • Các công cụ tự động hóa.
 • Kiểm thử GUI.
 • Công cụ kiểm thử API.
 • Các công cụ kiểm thử bảo mật.
 • Các công cụ kiểm thử di động.
 • Các công cụ trình xác thực CSS.

Sẵn sàng học hỏi.

Làm việc trong lĩnh vực CNTT đòi hỏi sự chấp nhận liên tục để học hỏi các công nghệ mới một cách nhanh chóng và thích ứng với các quy trình, xu hướng và thực tiễn tốt nhất luôn thay đổi.

 • Giao tiếp.
 • Kỹ năng đặt câu hỏi: Đặt câu hỏi đúng và biết khi nào nên nêu câu hỏi hoặc giữ im lặng. Khi nghi ngờ, hãy luôn hỏi
 • Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe tích cực để nghiên cứu các tình huống mà bạn có thể bỏ lỡ. Luôn có chỗ để cải thiện.
 • Kỹ năng thuyết phục: Phát triển chúng để trình bày rõ ràng các khiếm khuyết với chủ sở hữu sản phẩm và nhà phát triển phần mềm. Đảm bảo các lỗi được phát triển và khắc phục kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

 

Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone Icon Zalo