Tầm quan trọng của SQL đối với Tester

Đinh Thao

Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, SQL đã trở thành một công cụ không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Tester. Với khả năng quản lý và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, SQL giúp các Tester kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và thực hiện các bài kiểm tra chức năng, hiệu suất. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về SQL, trong bài viết này chúng tôi sẽ đi phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của SQL đối với Tester. Mời bạn kéo phía dưới để tìm hiểu.

SQL là gì?

SQL là viết tắt của Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). Là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để yêu cầu thông tin từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được sử dụng để quản lý và chia sẻ dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Hơn nữa người dùng có thể thực hiện các hành động như chèn, xóa, chọn.. trên cơ sở dữ liệu

Lập trình SQL được sử dụng rộng rãi vì khi sử dụng ngôn ngữ này, chúng ta có thể tạo, lưu trữ cũng như thao tác dữ liệu bên trong cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, SQL có thể được nhúng trong các ngôn ngữ khác thông qua các thư viện và mô-đun SQL

Khi bạn thực hiện kiểm thử chức năng của hệ thống thông qua giao diện người dùng( trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động…), bạn cũng cần kiểm tra xem dữ liệu bạn đang gửi có được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu hay không.

Nhu cầu về kiểm thử phần mềm ngày càng lớn. Điều này có nghĩa là Tester phải thành thạo trong việc kiểm thử chức năng của hệ thống bằng các phương pháp truyền thống và có thể sử dụng kiến thức kỹ thuật để kiểm tra tất cả các khía cạnh của hệ thống. Kiến thức này bao gồm các kỹ năng về xác nhận hệ điều hành, giao diện và cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng trong SQL.

sql-la-gi

Tầm quan trọng của SQL đối với Tester

Một số ứng dụng yêu cầu kỹ năng xác thực SQL mạnh mẽ, một số yêu cầu kỹ năng trung cấp và những ứng dụng khác không yêu cầu kiến thức SQL.

Lấy ví dụ, các trang web lưu trữ tài liệu mà người dùng có thể gửi đến máy in. Việc in các tài liệu này yêu cầu người dùng trước tiên phải cài đặt bộ điều khiển in chuyên dụng trên máy tính của họ.

Kiểm tra chất lượng in, trong bối cảnh này, liên quan đến việc in tài liệu từ sự kết hợp của nhiều hệ điều hành, trình duyệt và máy in khác nhau. Bạn không cần áp dụng bất kỳ kỹ năng SQL nào cho bài kiểm tra này. Cần có kinh nghiệm SQL để xác thực dữ liệu kiểm thử, chèn, cập nhật và xóa các giá trị dữ liệu kiểm thử trong cơ sở dữ liệu.

Chúng ta hãy xem xét một dự án khác, tham gia vào kiểm thử backend đòi hỏi kiến thức vững chắc về truy vấn SQL. Công cụ giao diện người dùng nội bộ để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Oracle dựa trên các giá trị đầu vào. Kiểm thử so sánh đầu ra của công cụ giao diện người dùng và đầu ra của cơ sở dữ liệu, đồng thời nhập các giá trị giống nhau vào công cụ có sở dữ liệu để đảm bảo hoạt động như mong đợi.

Mỗi khi các giá trị đầu vào thay đổi, người quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng câu lệnh select để đưa ra các truy vấn rất lớn cho nhóm kiểm thử. Trước tiên, bạn cần hiểu mối quan hệ giữa các bảng, cột và một truy vấn trước khi sử dụng nó. Ngoài ra, bạn cần sử dụng các loại câu lệnh SQL khác nhau để xác thực dữ liệu kiểm thử.

Người kiểm thử phải có kiến ​​thức sau về cơ sở dữ liệu và SQL

 • Họ phải có khả năng nhận ra các loại cơ sở dữ liệu khác nhau
 • Có thể kết nối với cơ sở dữ liệu bằng các máy khách kết nối SQL khác nhau
 • Có hiểu biết về các mối quan hệ giữa các bảng, khóa và chỉ mục cơ sở dữ liệu
 • Có khả năng viết một câu lệnh select hoặc SQL đơn giản cùng với các truy vấn nối phức tạp hơn
 • Có thể giải thích các truy vấn phức tạp hơn.

Các câu lệnh SQL được sử dụng nhiều nhất trong kiểm thử

 • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML): cho phép thao tác dữ liệu một cơ sở dữ liệu. Ví dụ: câu lệnh SELECT, UPDATE và INSERT.
 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL): cho phép tạo và sửa đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Câu lệnh CREATE, ALTER và DROP.
 • Ngôn ngữ điều khiển giao dịch (TCL): Quản lý các giao dịch khác nhau diễn ra trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: câu lệnh COMMIT và ROLLBACK.
 • Inner Join: Lấy các bản ghi phù hợp từ cả hai bảng.
 • Distinct: Trích xuất các giá trị khác nhau từ một hoặc nhiều trường.
 • In: câu lệnh này được sử dụng để tìm một giá trị trong danh sách hoặc không.
 • Between: Toán tử này được sử dụng để nhận các giá trị trong một phạm vi.
 • WHERE: chỉ định các hàng cần lấy.
 • Like: Câu lệnh này được sử dụng để thực hiện đối sánh mẫu; nó được sử dụng với câu lệnh WHERE.
 • Order By Clause : chỉ định thứ tự các hàng được trả về, sắp xếp các bản ghi bảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Theo mặc định, thứ tự tăng dần.
 • GROUP BY: nhóm các hàng có thuộc tính chung để một hàm tổng hợp có thể được áp dụng cho mỗi nhóm.
 • HAVING: Lựa chọn từ các nhóm được xác định bởi câu lệnh GROUP BY.
 • Aggregate Functions: thực hiện phép tính liên quan đến một dải giá trị và trả về một giá trị duy nhất. Ví dụ: Avg, Min, Max, Sum, count…

cau-lenh-sql

SQL rất quan trọng trong kiểm thử phần mềm

 • Xác thực giúp hiểu liệu dữ liệu được thêm vào biểu mẫu (trên giao diện người dùng) có đang được thêm vào chương trình phụ trợ hay không.
 • SQL giúp chúng ta lấy dữ liệu thử nghiệm. Ví dụ: nếu bạn cần kiểm thử một số bản sửa lỗi cho các sản phẩm hiển thị trên một trang web đang hoạt động. Sử dụng truy vấn SQL, bạn có thể nhận được các sản phẩm với một điều kiện cụ thể (lọc) và thay đổi mô tả sản phẩm cho tất cả các bản ghi cùng một lúc.
 • SQL giúp chúng ta tự động hóa kiểm thử.

Hy vong với những thông tin mà chúng vừa cung cấp ở trên bạn đã hiểu được tầm quan trọng của SQL đối với Tester là như thế nào. Nắm vững SQL là yếu tố quyết định đến thành công của một Tester chuyên nghiệp. Chính vì vậy, để trở thành một kiểm thử viên đa năng được khách hàng và công ty đánh giá cao, bạn nên có một kiến ​​thức tối thiểu về SQL.

>>> Xem thêm: Kiểm thử chấp nhận – Acceptance Testing là gì?

5/5 - (1 bình chọn)
Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone